Preferente topvererver Negro drukt duidelijk zijn stempel op het najaarsonderzoek 2018