Dekvoorwaarden 2021 : 

 • Sperma dient bij voorkeur een dag tevoren besteld te worden of uiterlijk tussen 8.00 en 9.00 op de dag van inseminatie ( zendingen buiten NED dienen uiterlijk voor 8.45 besteld te worden )
 • Gaarne bij de eerste dekking/ bestelling een kopie van het stamboekpapier, het levensnummer van de merrie en gegevens merriehouder ( adres etc.) overleggen.
 • Verzendkosten en eventuele NVWA certificaten worden per zending aan de merriehouder doorberekend.
 • Aan huis KI met sperma van hengsten komende van een collega hengstenstation, doen wij alleen op aanvraag.
 • Alle dekgelden zijn exclusief BTW, verzendkosten en afdrachten.
 • Na de eerste dekking volgt de vaste kosten rekenen ( €300,- excl. BTW )
 • Zonder gustmelding / -verklaring volgt ± 7 weken na laatste inseminatie , de “dekgeld” rekening.
 • Blijkt uw merrie achteraf toch niet dragend, dan crediteren wij, na ontvangst van een gustverklaring ( tot 1 Oktober 2021 ), de tweede “dekgeld ” rekening. Nadien zijn wij genoodzaakt het volledige dekgeld in rekening te brengen.
 • Veterinaire handelingen zijn voor rekening van de merriehouder en worden de door de dierenarts rechtstreeks aan de merriehouder gefactureerd.
 • Het dekseizoen eindigt op 15 Augustus 2021.

Diepvries : 

 • Tenzij anders overlegd, dienen diepvriesdekkingen te geschieden op het bedrijf van Care4Mare te Molenschot , onder begeleiding van Team DierNarsten te Oosteind.

Embryo / ICSI : 

Het vers/diepvries sperma van onze hengsten (als aangegeven op onze officiële website ) mag niet voor ET of ICSI gebruikt worden, tenzij u een (schriftelijke) overeenkomst heeft met ons station.
Bij de eerste bestelling doorgeven of het bestelde sperma wordt gebruikt voor embryo-spoeling of ICSI.
Bij geen geslaagde embryo(s) /ICSI kan er opnieuw sperma besteld worden voor betreffende merrie.
Dekgeld wordt per geslaagde embryo / ICSI in rekening gebracht. dit geld ook voor ingevroren embryo’s en als er meerdere embryo’s uit een inseminatie worden gespoeld.

Merrie houder dient Van Olst Horses voor 1 Oktober 2021 een door de dierenarts of het ET center opgesteld en ondertekend overzicht te bezorgen van het aantal spoelingen en het aantal geslaagde embryo’s per merrie.
Indien de transplantatie van het embryo niet is gelukt, geldt dit overzicht als een gustverklaring ( mits vermeld).