Dekvoorwaarden 2024 : 

 • Sperma dient bij voorkeur een dag tevoren besteld te worden of uiterlijk tussen 8:00 en 9:00 op de dag van inseminatie ( zendingen buiten NED dienen uiterlijk 8:45 besteld te zijn )
 • Gaarne bij de eerste dekking/ bestelling een kopie van het stamboekpapier, het levensnummer van de merrie en gegevens merriehouder ( adres etc.) overleggen.
 • Verzendkosten en eventuele NVWA certificaten worden per zending aan de merriehouder doorberekend.
 • Aan huis KI met sperma van hengsten komende van een collega hengstenstation, doen wij alleen op aanvraag.
 • Alle dekgelden zijn exclusief BTW, verzendkosten , verzenddozen en afdrachten.
 • Na de eerste dekking volgt factuur voor de vaste kosten (€ 300,- excl. BTW).
 • Zonder gustmelding / verklaring volgt ± 7 weken na laatste inseminatie, de factuur voor de drachtigheidstoeslag.
 • Blijkt uw merrie achteraf toch niet dragend, dan crediteren wij, na ontvangst van een gustverklaring (tot 1 oktober 2024), de factuur voor de drachtigheidstoeslag. Nadien zijn wij genoodzaakt het volledige dekgeld in rekening te brengen.
 • Veterinaire handelingen zijn voor rekening van de merriehouder en worden door de dierenarts rechtstreeks aan de merriehouder gefactureerd.
 • Het dekseizoen eindigt op 15 Augustus 2024.

Diepvries sperma : 

 • Tenzij anders overlegd, dienen diepvriesdekkingen te geschieden op de kliniek van Team Dier-N-Artsen te Oosteind.

E.T. : 

 • Het vers/diepvries sperma van onze hengsten (als aangegeven op onze officiële website ) mag niet voor E.T.  gebruikt worden, tenzij u een getekende overeenkomst heeft met ons station.
 • Bij de eerste bestelling dient te worden doorgegeven of het bestelde sperma wordt gebruikt voor embryotransplantatie.
 • Bij geen geslaagde embryo(s) kan er opnieuw sperma besteld worden voor betreffende merrie.
 • Dekgeld wordt per geslaagde embryo in rekening gebracht. Dit geld ook voor ingevroren embryo’s en als er meerdere embryo’s uit een inseminatie worden gespoeld.
 • Merriehouder dient Van Olst Horses voor 1 Oktober 2024 een door de dierenarts of het ET center opgesteld en ondertekend overzicht te bezorgen van het aantal spoelingen en het aantal geslaagde embryo’s per merrie.
  Indien de transplantatie van het embryo niet is gelukt, geldt dit overzicht als een gustverklaring ( mits vermeld).
 • Indien er meer dan het aantal aangegeven veulens geboren worden als resultaat van E.T. met het gebruikte sperma en de merriehouder heeft nagelaten dit te melden aan Van Olst Horses ,zal er per niet-gemeld veulen een boete van €5.000,- opgelegd worden.

ICSI : 

 • Het vers/diepvries sperma van onze hengsten (als aangegeven op onze officiële website ) mag niet voor ICSI gebruikt worden, tenzij u een getekende overeenkomst heeft met ons station.
 • ICSI voorwaarden kunnen worden opgevraagd via info@vanolsthorses.com

Door het bestellen en ontvangen van het sperma, wordt de merriehouder geacht kennis te hebben genomen van onze dek- en betalingsvoorwaarden en verklaart zich akkoord met deze voorwaarden.